Nye EU-programmer. Udnyt mulighederne.

0
420

STRING skriver på sin hjemmeside om EU’s støtteprogrammer, der er gået ind i en ny periode (2014-2020). En række af dem er yderst relevante for aktører i Femern Bælt regionen: Interreg-programmerne støtter samarbejde indenfor en specifik geografi i forhold til en række forskellige temaer (innovation, bæredygtig udvikling, grøn vækst, arbejdsmarked, beskæftigelse, uddannelse, funktionelt samarbejde), mens programmerne Horizon og Erasmus har fokus på forskning, innovation og uddannelse.

Fra 2014 er der foretaget et par markante ændringer indenfor Interreg-programmerne, som er værd at bemærke. Eksempelvis har hidtil har kun offentlige aktører kunnet deltage, men fremover kan også en privat virksomhed eller institution indgå som partner. Derudover er der lagt op til en række administrative lettelser, der gerne skal gøre det nemmere for aktørerne at gennemføre projekterne.

Sammenlægning og private aktører
Tidligere var der to dansk-tyske støtteområder indenfor INTERREG 4A-programmet, men i det nye Interreg 5A-program, “Deutschland-Danmark”, er “Fehmarnbeltregion” i øst og “Southern Denmark-Schleswig-K.E.R.N.” i vest lagt sammen til ét. Selvom sammenlægningen skal signalere fokus på effekt og store strategiske projekter, har programmet dog også som en af sine prioriteringer at støtte projekter med specifik relation til the Fehmarnbelt Link.

Benyt rådgivning
En ansøgning om EU-støtte kræver en vis akkuratesse, og et godt råd her er altid at opsøge hjælp, inden man går i gang. Det fælles Interreg-sekretariat i Kruså and Kiel tilbyder vejledning for aktører i hele den dansk-tyske Interreg-støtteregion (både øst og vest), også i forhold til udformning af ansøgning. Vejledning kan også fås hos de øvrige programsekretariater, ligesom flere samarbejdsorganisationer også bistår deres partnere. Derudover findes flere private udbydere af rådgivning.

Tænk kreativt
Inden man kommer så vidt som til at planlægge ansøgningsprocessen, kan man med fordel være lidt open-minded i forhold til, hvordan man tænker på de forskellige støtteprogrammer. Det kan betale sig at tænke ud af boksen.

De fleste organisationer sender kun én ansøgning hos ét program til et projekt, hvilket sætter en naturlig begrænsning for, hvor stort et effektpotentiale, projektet rummer. Sagen er imidlertid, at forskellige støtteprogrammer kan supplere hinanden og finansiere forskellige tiltag, der kan forløbe parallelt eller i forlængelse af hinanden. På den måde kan man via flere delprojekter opnå den effekt, man ønsker.

Denne delprojekt-model kan man også benytte sig af, hvis man ønsker at igangsætte et projekt, der f.eks. omhandler en større geografi end selve støtteregionen og involverer partnere, der ligger uden for. Det kan i mange sammenhænge give god mening både for støtte-programmet og de involverede parter, at der i et sådant projekt indgår et Interreg-projekt som et delprojekt med et mere regionalt sigte set i forhold til moderprojektet. Sådanne eksterne partnere kan eventuelt også inddrages i et projekt som såkaldt netværkspartner.

Tre overordnede råd
En vigtig forudsætning for at blive ansøger til eller partner i EU-støttede projekter er naturligvis, at man har netværksinteresser på tværs af grænser og har øje for fælles interesser. Helt overordnet er der tre råd, som er særligt vigtige at forholde sig til, når det handler om EU-støttede projekter:

Du skal have en god ide og kunne formulere, hvad effekten af dit projekt vil være.
Du skal lave en velbeskrevet og teknisk korrekt ansøgning.
Der skal være kendskab til dit projekt, allerede inden det går i gang. Kommunikationsindsatsen er afgørende for, at dit projekt får opbakning, deltagelse og gennemslagskraft.
FAKTA:
Der er stor bredde i mulighederne for EU-støtte i Femern Bælt regionen / STRING-regionen. Som eksempel på variationen kan nævnes følgende projekter:

 • “Baltic Sea Labour Network”: http://www.bslabour.net
 • “Science Link”: https://www.science-link.eu/
 • “Building Tourism”: http://www.stringnetwork.org/tourism-culture/building-tourism-ii/#.U_ODJ7x_vmM

Her kan du læse mere om de programmer, der er relevante for regionen:

 • Interreg 5A “Deutschland-Danmark”: http://interreg5a.eu
 • Interreg 5A, “Öresund, Kattegat-Skagerrak”: http://www.interreg-oks.eu/se
 • Interreg 5B  “North Sea Region”: http://www.northsearegion.eu/ivb/home/
 • Interreg 5B, “Baltic Sea Region”: http://eu.baltic.net/Future_period_2014_2020.26029.html
 • Interreg 5C, “Interregional cooperation across Europe.”: http://www.interreg4c.eu/
 • “South Baltic Cross Border”: http://en.southbaltic.eu/index/
 • Horizon, research and innovation: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Erasmus+, education: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

NO COMMENTS