Indvielse af nyt dansk-tysk samarbejde

0
390

Lokalerne var fyldte og ambitionerne i top, da 11 danske og tyske partnere officielt tog hul på et fælles EU-støttet program ved indvielsen af et nyt Interreg-sekretariat ved landegrænsen i Kruså.

Der er nye tider med store muligheder på vej for det grænseoverskridende samarbejde mellem Danmark og Tyskland, der fremover samler både Region Syddanmark, Region Sjælland og kredsene Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Ostholstein, Plön samt byerne Kiel, Flensburg, Neumünster og Lübeck i et fælles Interreg-program. Som noget nyt kan programmet også støtte, at private virksomheder medvirker.

Det fremgik, da regionsrådsformand Carl Holst (V) fra Region Syddanmark i sin indvielsestale gav sine bud på, hvordan det fælles dansk-tyske samarbejde kan bidrage til at løse de grænseoverskridende udfordringer og være med til at skabe øget vækst og beskæftigelse.

”Programmet har en tydelig vækstdagsorden baseret på fælles erhvervsmæssige styrkepositioner. Som en ny dimension i programmet bliver det nu også muligt for private virksomheder at deltage i projekter. Og det er noget, som jeg personligt har store forventninger til at kunne bidrage skabe udvikling i regionen”, sagde Carl Holst.

Interreg Deutschland-Danmark
Interreg Deutschland-Danmark, som er den officielle titel på det nye EU-program, får af EU tildelt over 670 mio. kr. til at støtte projekter inden for 4 fokusområder i de kommende 7 år. Det svarer til en stigning på ca. 30 procent i forhold til det beløb som programmerne modtog i perioden 2007-2013.

Og her får det nye fælles Interreg-sekretariat i Kruså sammen med forvaltningsmyndigheden i Kiel en central rolle.

”Som symbol på det grænseoverskridende samarbejde har parterne valgt at placere sekretariatet for hele programregionen her ved den dansk-tyske grænse i Kruså. Sammen med forvaltningsmyndigheden i hjertet af Kiel er sekretariatet toptunet og klar til at give hjælp og vejledning til nye projekter. Interreg-programmets enestående muligheder skal vi udnytte i fællesskab”, understregede Carl Holst.

Kontor for hele grænseområdet
Sekretariatet i Kruså og forvaltningsmyndigheden i Kiel skal begge servicere parter og aktører i hele programområdet på lige vis. Dette ser Dr. Eberhard Schmidt-Elsaeßer, statssekretær i Ministeriet for Justits, Kultur og Europa i delstaten Slesvig-Holsten, frem til.

”Interreg vil fortsat spille en central rolle for os i vort fællesskab. Og samtidig vil det vedblive med at være brændstof til videreudviklingen af vort samarbejde. Placeringen af sekretariatet i Kruså og forvaltningsmyndigheden i Kiel er mere end blot et symbol. Placeringerne sikrer, at der er tæt samspil i det daglige programarbejde. Begge kontorer har altid blikket rettet mod det samlede hele, det vil sige hele programområdet. Dette sikrer, at der er lige chancer for alle”, sagde Dr. Eberhard Schmidt-Elsaeßer.

Sekretariatets hovedopgave er at understøtte projektaktører med at søsætte succesrige dansk-tyske projekter og at informere om programmets støttemuligheder og resultater.

”Hjælp kan man få ved at ringe eller skrive til sekretariatet. Derudover vil sekretariatet være udfarende og tage nye redskaber i brug, så projektaktørerne få bedre mulighed for at lære hinanden at kende. Et rigtigt match er nemlig nødvendigt for at sikre projekter med stor effekt og bæredygtighed. Det gælder ikke mindst i en situation, hvor to tidligere separate programmer lægges sammen til et”, meddelte sekretariatschef Trine Spohr.

Fakta om Interreg Deutschland-Danmark

  • Projektaktører er velkommen til at kontakte sekretariatet for at drøfte ideer til nye samarbejdsprojekter. Der kan indhentes aktuelle informationer på www.interreg5a.eu hvor der også er kontaktoplysninger på programmets medarbejdere.
  • Interreg Deutschland-Danmark er den femte generation af det dansk-tyske Interreg-samarbejde. Det er opstået på baggrund af en sammenlægning af to hidtil separate INTERREG 4A-programmer – Fehmarnbeltregion og Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.
  • Sammenlægningen har ført til et større programområde, der rummer fælles strategiske og strukturelle fokusområder. Programmet støtter projekter indenfor fire hovedområder – grænseoverskridende innovation, bæredygtig udvikling, beskæftigelse og velfungerende samarbejde.

Pressemeddelelse fra Dansk-Tysk Interreg 5A-sekrerariat.

NO COMMENTS