Firmaers Interreg-vilkår afklares sommer 2015

0
358

I juni 2015 kan vi vente en endelig afklaring på, hvilke vilkår der kommer til at gælde for private virksomheders mulighed for at deltage i et Interreg-projekt. Det kom frem på et informationsmøde 19. november på Råhavegård i Holeby, hvor en del af teamet fra det nye Interreg-kontor i Kruså holdt oplæg om det nye Interreg-program, Interreg 5A

Det ligger dog fast, at en privat virksomhed ikke kan agere som leadpartner i et projekt. Det er derfor en rigtig god ide, at virkosmheder med projektideer også gør sig tanker om, hvilke offentlige organisationer/institutioner, der ville være oplagte samarbejdspartnere.

Krav til kommunikation
I den nye programperiode fokuseres på fire emner: Innovation; Bæredygtig udvikling; Arbejdsmarked, beskæftigelse, uddannelse samt Funktionelt samarbejde (ex. institutioner og kultur). Der gives 60% i projektstøtte, for kulturprojekter dog op til 75%.

Kruså-kontorets sekretariatschef, Trine Spohr, fortalte, at kravene til kommunikation er blevet skærpet. Det skal blive meget tydeligere, dels hvordan EU-støtten bidrager til at opfylde målet for det enkelte projekt, dels hvordan Interregmidlerne generelt bidrager.

Fælles region med flere penge
Private virksomheders mulighed for at deltage som aktiv partner i et projekt hører til blandt de mest iøjnefaldende nyskabelser i den nye programperiode, som løber 2014-2021. En anden markant ændring er sammenlægningen af de to dansk-tyske Interreg-regioner til en fælles “Deutschland-Danmark” med hovedkontor i Kruså. Dette er dog ikke ensbetydende med, at et ethvert projekt skal fokusere på hele grænseregionen.

Den nye fællesregion har i øvrigt flere EU-støttemidler til rådighed end de to tidligere regioner havde tilsammen. Den dansk-tyske Interreg-pulje for 2014-2021 beløber sig til 672 mio. kr. mod samlet 500 i den foregående programperiode.

Besøg den nye hjemmeside for Interreg 5A – KLIK HER

 

NO COMMENTS