Bygge-status i Rødbyhavn

0
207

Arbejdet med at opgradere infrastrukturen i Rødbyhavn til den kommende tunnelelementfabrik er langt, og etableringen af det sidste vejstykke sættes nu i gang. M. J. Eriksson har vundet opgaven for Femern A/S.

Vej og cykelsti
M. J. Eriksson har netop skrevet under på kontrakten om at etablere Forlagt Færgevej for Femern A/S ved Rødbyhavn. Vejen med tilhørende cykelsti er det foreløbigt sidste vejstykke, der skal etableres som en del af de fremrykkede aktiviteter. Det vil sige de anlægsarbejder, Femern A/S har været i gang med det sidste halvandet års tid for at forberede området ved Rødbyhavn til den kommende tunnelbyggeplads. M. J. Eriksson er allerede i gang med en anden vej-opgave for Femern A/S – nemlig en østlig forlængelse af Færgevej. Og i marts går de så i gang med Forlagt Færgevej, der skal være færdig til sommer.

Flere mindre udbud på vej
Der er stadig en række mindre arbejder under de fremrykkede aktiviteter, som skal i udbud. Men ellers er de fremrykkede aktiviteter med vejarbejder, anlæg af ny pumpestation, etablering af stibroer og en række vandhuller og paddehegn alle enten godt i gang eller færdiggjorte. På den måde følger Femern A/S sin tidsplan for de fremrykkede aktiviteter.

Anlægsloven førstebehandles i Folketinget i marts. Når den er vedtaget, har Femern A/S bemyndigelse til at igangsætte næste portion arbejder. Det gælder blandt andet nedtagning og flytning af en række vindmøller, etableringen af afvandingskanaler, flytning af en stor sø og etablering af mere erstatningsnatur og projektering af det kommende beboelses- og velfærdsområde.

Banedanmark også i fuld gang
Samtidig har Banedanmark igangsat byggeriet af 18 vejbroer på Lolland-Falster, som er godt undervejs. Vordingborg Station er blevet udbygget med en en længere perron, og ved Rødby er der opført en midlertidig perron til håndtering af togtrafikken og passagerer under sporarbejdet ved Rødby Færge Station.

NO COMMENTS