Is i maven i Rødbyhavn

0
181

”Jeg har fuldstændig ro i maven og er helt sikker på, at Femern projektet bliver til noget”. Sådan siger Susanne Vemmelund, salgs- og forretningsudviklingschef i erhvervsnetværket FB Suppliers. Hun lader sig ikke ryste af, at bygherren Femern A/S er gået ind i en intensiv forhandlingsfase, fordi de prækvalificerede konsortier er kommet med højere bud på tunnelkontrakterne end forventet. Hun opfordrer i stedet de 150 medlemmer i sit netværk til at forholde sig til fakta.

“Der er altid mange meninger om sådan et projekt her, og følelserne kan hurtigt boble over. Men jeg siger til medlemmerne, at de skal huske at forholde sig til fakta. Der er intet usædvanligt i, at man i et byggeprojekt af denne størrelse er nødt til at stille spørgsmål til de bud, man får ind. Det er jo helt normal proces at skulle forhandle om priser. Der er bare mere bevågenhed om dette projekt, fordi det er så stort, siger hun.

Processen er i gang
Fakta er, at lovforslaget til anlægsloven for Femern forbindelsen netop er blevet fremlagt i Folketinget og skal førstebehandles 11. marts. En ansøgning om tilskud fra EU til projektet er også netop skippet afsted. Forhandlingerne med konsortierne om de store tunnelkontrakter bliver intense over det næste halve år. Efter sommerferien forventes Femern A/S at fremlægge en samlet statusrapport til transportministeren og forligskredsen om projektets anlægsbudget, den samlede finansielle økonomi og tidsplanen for projektet.

Selve udbudsprocessen tilrettelægges som udgangspunkt sådan, at der vil være mulighed for at underskrive de fire store tunnelkontrakter inden udgangen af 2015 med henblik på, at de store anlægsarbejder vil kunne gå i gang i 2016, såfremt alle betingelser er opfyldt. Femern A/S fortsætter også ufortrødent med de fremrykkede aktiviteter i Rødbyhavn, der skal forberede området til tunnelanlægsarbejdet.

Susanne Vemmelund ser derfor ikke store spøgelser i tidsplanen endnu. “Og så vil jeg sige, at selv hvis projektet skulle blive forlænget i en periode, så ser jeg det faktisk som noget positivt. Så er der jo beskæftigelse i længere tid”.

NO COMMENTS