Professor: Femern-potentiale undervurderet

0
440

Potentialet i Femern er større end mekaniske fremskrivninger af trafikken antyder”. Det skriver Christian Wichmann Matthiessen, som er professor ved Københavns Universitet, i et ny notat om infrastruktur og dynamiske effekter.

Det drejer sig om at løfte byernes potentialer på den internationale scene. Om udviklingen af funktionelle, grænseoverskridende byregioner, hvor nye stordriftsfordele kan blive etableret og ny specialisering kan blive udviklet. Professoren løfter pegefingeren og understreger vigtigheden af at udnytte mulighederne, når Femern-forbindelsen – og dermed en markant optimering af infrastrukturen – bliver en realitet.

”Det er simpelthen en for stor chance at forpasse”, siger han.

Dynamiske effekter

Dynamiske effekter omfatter ændringer uden for trafiksektoren, og dem kan man ikke beregne med samme sikkerhed som egentlige trafikprognoser. Det handler om markedsændringer, udvikling af crosspoints og om nye agglomerationsfordele.

”Det nordtyske område og Øresundsregionen rummer tilsammen 8-10 millioner indbyggere, og opbygningen af stærkere forbindelser mellem områderne er bestemt realistisk. Lavere rejsetid mellem storbyområderne København-Malmø og Hamborg-Lübeck-Kiel giver store muligheder for at udvikle og forny videnskabeligt og erhvervsmæssigt samarbejde, udnytte nye stordriftsfordele og sikre ny specialisering”, siger Christian Wichmann Matthiessen.

De dynamiske effekter er det, der stort set ligger uden for trafikforskernes regneark. Femern-prognosen medtager da også meget lidt ny trafik. Prognosen viser, hvor meget trafik, der flytter fra andre ruter, og hvor meget Femern-forbindelsen forventes at få af markedsandele i fremtidens voksende trafik.

Som Øresund og Storebælt

”Prognoserne undervurderer formentlig potentialet. Opblomstring af virksomheder, nye muligheder for at arbejde i en by og bo i en anden, nye samarbejder, der skaber ny viden og nye arbejdspladser. Alt det, som skabes, når byer, regioner og lande bindes sammen og vi rykker tættere på hinanden. Det har vi set, efter vi fik Storebæltsbroen. Det har vi set, efter vi fik Øresundsbroen. Og det forventer jeg også vi vil se, når Femern-tunnelen er færdig, og vi kan krydse Femern Bælt på under ti minutter”, siger Christian Wichmann Matthiessen.

Når det gælder byer og regioners potentiale i den stigende indbyrdes konkurrence, er det tilgængeligheden, der er i fokus. Det vigtige er, hvor mange andre byer og regioner man kan nå inden for en given tidsramme, og hvor hurtigt, sikkert, effektivt, billigt, ofte og bekvemt færdslen kan foregå.

Rammevilkår er vigtige

”Det er virksomhederne, der har kræfterne, når det handler om konkurrenceevnen. Derfor er det deres rammevilkår, som er – og skal være – i fokus. Det er efterspørgslen på den enkelte bys eller regions samlede produkt, i form af de ydelser, som virksomheder, institutioner, universiteter, kulturliv og terminaler tegner sig for, der giver succesen, sammen med omkostningerne ved at bruge det. Femern-forbindelsen vil åbne for et helt nyt marked gennem den øgede tilgængelighed”, siger han.

Tilgængelighed er et nøgleord, når det drejer sig om byer og regioners succes. Byers succes bliver også afgjort af, hvor centralt de er placeret i forhold til netværk. En by, der er et centrum i mange trafikale netværk, og rummer mulighed for omstigning mellem dem, har væsentlige argumenter i konkurrencen mellem byer. Det er vigtigt for byer med internationale ambitioner, at der er adgang til alle typer af netværk.

Europæisk knudepunkt

Med tunnelen under Femern Bælt og opgraderingen af infrastrukturen på begge sider af forbindelsen, styrkes de nordiske landes væsentligste knudepunkt – nemlig hvor europæiske jernbaneforbindelser og vejsystemer møder de skandinaviske. Her findes, ud over en række vigtige havne, også nordens største lufthavn og internationale hub, Københavns Lufthavn. Lufthavnen sikrer den internationale tilgængelighed til og fra området. Når tunnelen åbner, og jernbanen gennem Østdanmark bliver udbygget, så bliver lufthavnens opland udvidet.

Et større opland betyder mulighed for at ekspandere rutenettet, så adgangen til de globale markeder og internationale destinationer bliver udvidet yderligere til gavn for virksomheder og borgere. Den forbedrede infrastruktur vil derfor medføre en erhvervsmæssig opblomstring, hvor virksomhederne lokaliserer sig der, hvor adgangen er god. Det skaber arbejdspladser.

Femern-forbindelsen binder Skandinavien og Nordtyskland sammen. Men den binder også Skandinavien sammen med resten af Europa. Europa bliver mindre mens handlen, integrationen og vidensniveauet stiger. Det er ikke med i trafikforskernes regneark. Men det er vigtigt for Danmark, for Skandinavien og for Europa.

NO COMMENTS