Folketinget har sagt ja til Femern Bælt forbindelsen

0
184

Folketinget vedtog den 28. april 2015 forslag til anlægslov for den faste forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg. Det skriver Femern A/S på selskabets hjemmeside.

Loven indebærer, at de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg får bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt henholdsvis de tilhørende landanlæg i Danmark. Anlægsloven udgør den endelige miljøgodkendelse af projektet i Danmark.

I Tyskland blev den politiske beslutning om at bygge Femern Bælt-forbindelsen truffet i 2009 med ratificering af statstraktaten, der blev indgået mellem Danmark og Tyskland i 2008. Den formelle myndighedsgodkendelse af projektet i Tyskland gives af myndighederne i Slesvig-Holsten i form af en byggetilladelse. Denne proces er endnu ikke afsluttet.

Anlægsarbejdet kan først igangsættes, når den tyske myndighedsgodkendelse foreligger, og efter, at forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen til efteråret 2015 har fortaget en fornyet vurdering af den samlede økonomi i Femern Bælt-projektet.

Femern A/S forhandler i disse måneder med de internationale entreprenørkonsortier, som har afgivet bud på de store anlægskontrakter. Efter sommerferien vil selskabet fremlægge en samlet opgørelse over økonomien og en opdateret tidsplan for projektet for forligskredsen.

Femern A/S fortsætter arbejdet med de fremrykkede aktiviteter, som Folketingets Finansudvalg gav hjemmel til i marts 2013, med henblik på at forberede den kommende produktion af tunnelelementer ved Rødbyhavn.

Med anlægsloven gives der hjemmel til at foretage ekspropriationer af landbrugsjord, et mindre antal vindmøller og erhvervsarealer, der skal bruges til motorvej og jernbane og til den kommende tunnelelementfabrik øst for Rødbyhavn. Endvidere kan de arkæologiske undersøgelser fortsætte i de dele af produktionsområdet, der har afventet miljøgodkendelsen af projektet.

NO COMMENTS