Vækst på Lolland-Falster

0
423

509 virksomheder på Lolland-Falster har bidraget med svar til en ny konjunkturanalyse. Analysen viser, at næsten hver tredje virksomhed har oplevet, at de forventninger, de for et halvt år siden havde til udviklingen i omsætningen, er blevet overgået. Og hvad angår bundlinjen er mere end hver fjerde virksomhed blevet positivt overrasket over det opnåede resultat.

“Det der imidlertid giver grund til at være virkelig tilfreds, er virksomhedernes forventninger til det kommende halve år. Det bekræfter, at den positive stemning, vi oplever i området, faktisk bygger på konkret fremgang”, fortæller Christoffer Knuth, bestyrelsesformand for Business Lolland-Falster.
Bedre salg og indtjening

Næsten halvdelen af de 509 virksomheder svarer, at de forventer både større omsætning og bedre resultat i de næste seks måneder. Desuden forventer en femtedel af dem at ansætte flere folk, ligesom 40% har opdateret deres forretnings- eller strategiplan.
Analysen peger dog også på udfordringer. Næsten hver tredje virksomhed peger på mangel på kapital som en barriere for vækst, mens knap hver femte oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft som en hurdle.

This post is also available in: German English

NO COMMENTS