Minister: Forbindelsen klar 2024

0
419
FOTO: femern A/S
FOTO: femern A/S

Forligskredsen af partier bag Femern Bælt-forbindelsen har den 2. juli 2015 drøftet situationen, efter at Europa-Kommissionen i sidste uge har meddelt, at projektet får en EU-støtte for perioden 2016-2019 på knap 4,4 mia. kr. fra det såkaldte CET-program. Beløbet svarer til ca. det halve at det støttebeløb, der var forudsat i budgettet. Forligskredsen har ifølge Transportministeriet besluttet at holde fast i den beslutningsproces, der blev beskrevet i anlægsloven fra april samt en forlængelse af anlægsperioden til medio 2024.
Til efteråret mødes forligspartierne igen for at tage stilling til projektets videre forløb på baggrund af både den tildelte støtte fra EU, nye priser fra entreprenørerne og en status for den tyske myndighedsgodkendelse.

This post is also available in: German English

NO COMMENTS