EU: OK til offentlig finansiering af Femern Bælt forbindelsen

0
415
FOTO: Femern A/S

Europa-Kommissionen har godkendt modellen for offentlig finansiering af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt.

EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager siger: “Den faste forbindelse over Femern Bælt vil gøre rejsetiden mellem Tyskland og den østlige del af Danmark og de andre nordiske lande langt korter. Det er, til gavn for både befolkningen og økonomien. Derfor er jeg meget glad for, at vi i dag har godkendt den offentlige finansiering af projektet efter EU’s statsstøtteregler”.

Den faste forbindelse over Femern Bælt er et nøgleelement i færdiggørelsen af den vigtigste Nord-Syd rute, der forbinder Centraleuropa og de nordiske lande.

Den finansieringsmodel, Danmark har anmeldt, indebærer offentlig støtte til projektering, anlæg og drift af den faste vej- og jernbaneforbindelse og vej- og jernbanelandanlæggene i Danmark. Hele projektet anslås at komme til at koste i alt 64,4 mia. DKK (8,7 mia. EUR), hvoraf en del finansieres af EU gennem Connecting Europe-faciliteten.

Kommissionen finder det ikke nødvendigt at tage endelig stilling til, om den offentlige finansiering, der ydes til Femern A/S alene med henblik på projektering, anlæg og drift af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt, udgør statsstøtte efter EU’s statsstøtteregler. Disse foranstaltninger stemmer under alle omstændigheder overens med EU’s statsstøtteregler, da de fremmer virkeliggørelsen af et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.

Med hensyn til finansieringen af vej- og jernbanelandanlæggene, dvs. de veje og jernbaneforbindelser i Danmark, der fører frem til den faste forbindelse over Femern Bælt, finder Kommissionen ikke, at der er statsstøtte involveret i EU-retlig forstand. Landanlæggene udgør en integrerende del af det offentlige transportnet i Danmark. Offentlig finansiering af sådanne almene infrastrukturer kan ikke antages hverken at kunne fordreje konkurrencen eller påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

This post is also available in: German English

NO COMMENTS