Fremrykkede aktiviteter snart i mål

0
509

Femern A/S er langt med de fremrykkede aktiviteter, der skal forberede området ved Rødbyhavn til arbejdet med Femern-tunnelen. Arkil A/S har vundet en af de sidste opgaver, der blandt andet indebærer at lægge det sidste slidlag på veje og cykelstier ved Rødbyhavn.

Infrastrukturen omkring Rødbyhavn er ved at være klar til, at de lokale borgere uhindret kan komme igennem og omkring byen, og entreprenører, materiel og tunnelarbejdere kan komme effektivt og nemt til og fra tunnelelementfabrikken, når det omfattende anlægsarbejde med Femern-tunnelen går i gang. En ny stor pumpestation til afvanding af de lavtliggende områder er ligeledes snart færdig. Kloakering og vandforsyning er blevet opgraderet. Og der er blevet etableret vandhuller og ny natur som erstatning for det, der bliver berørt af det kommende anlægsarbejde, ligesom de jordmæssige forhold er ved at være endelig håndteret.

Planmæssigt udført

”Det er gået rigtig godt og planmæssigt med de fremrykkede aktiviteter, som vi afslutter ved årets udgang. Virksomheder fra hele landet har budt ind med kvalificerede løsninger og har vundet og udført opgaver til vores store tilfredshed, og alle har været glade for at se den øgede aktivitet, som anlægsarbejderne har givet på Lolland”, siger Bo Eske Nielsen, direktør i Femern A/S.

Netop nu iværksættes opgaven med at etablere det sidste asfaltslidlag på de nye veje og cykelstier, som Femern A/S har anlagt i området under de fremrykkede aktiviteter. Og det blev Arkil A/S fra Vojens i Sønderjylland, der vandt Femern-udbuddet.

Opgaven går ud på at etablere det sidste lag asfalt – slidlaget – og kørebaneafmærkningen på hele det net af udvidede og forlængede veje og nye cykelstier, som Femern A/S har anlagt siden september 2013. Opgaven omfatter 5.500 meter vej og vejtilslutninger (cirka 46.000 m2) og 4.900 meter cykelstier (cirka 13.000 m2).

Derudover skal der etableres belysning og skiltning på stierne, og så skal autoværn skiftes på visse veje. Nogle veje gøres bredere og stærkere, så de også kan holde til store og tunge køretøjer.

”Vi er stolte af, at vi snart kan aflevere et færdigt og solidt net af adgangsveje og cykelstier til Rødbyhavn. For os som bygherre på Femern-tunnelen, er etableringen af en solid infrastruktur selvfølgelig meget vigtig for at både entreprenører og tunnelarbejdere kan have en hurtig og sikker adgang til tunnelelementfabrikken og byggepladsen, så vi får optimeret byggeprocesserne. Men veje og stier skal jo samtidig i høj grad også gavne de lokale borgere på Lolland, så de både i bil og på cykel kan komme rundt i og omkring Rødbyhavn”, siger Bo Eske Nielsen.

NO COMMENTS