Interreg-frist og gode råd

0
583

Næste frist for ansøgning om projektmidler inden for Interreg 5a-prgrammet er den 15. september. Ansøgninger bliver behandlet i Interreg-udvalget den 16. december eller snarest derefter.

Den næstfølgende ansøgningsfrist er den 20. januar 2016 med forventet behandling på et Interreg-udvalgsmøde i maj. Interreg-sekretariatet har tidligere udsendt fem gode råd om Interreg-ansøgninger:

  1. Præsenter Interreg-sekretariatet for din projektide på et tidligt tidspunkt, så sekretariatet kan nå at vurdere, at projektets aktiviteter stemmer overens med programmets mål, og kan gøre dig opmærksom på, hvad der er fokus på i programmet Interreg Deutschland-Danmark.
  2. Læs programmets udvælgelseskriterier grundigt igennem, så du ved, hvad ansøgningen bliver vurderet på grundlag af. Antallet af partnere, deres geografiske placering og faglighed samt måden at involvere dem på, er vigtige elementer i vurderingen, så vær meget opmærksom på det.
  3. Skriv en kort og præcis ansøgning, hvor du kommer ind på det, der bliver bedt om – hverken mere eller mindre. Tænk ydermere på læsevenligheden og på, at dem der skal bedømme din ansøgning ofte ikke har din faglige indsigt, men alligevel skal forstå, hvad projektet vil opnå.
  4. Beregn god tid, så du kan benytte dig af muligheden for at indsende en kladdeversion af ansøgningen til uformel kommentering ved sekretariatet. Kladdeversionen skal indsendes i god tid, senest 4-5 uger inden ansøgningsfristen, så du kan nå at indarbejde anbefalinger fra sekretariatet.
  5. Når du har indsendt den endelige version af ansøgningen, skal du afvente sekretariatets eventuelle spørgsmål. Besvar spørgsmålene så godt som muligt. Kun fuldt belyste ansøgninger finder vej til Interreg-udvalget, der er det forum, som træffer beslutning om den enkelte ansøgning.

NO COMMENTS