VIDEO: Hamburg har OL-planen klar

0
985

Herover: videooptagelse af Bernhard Schwanks præsentation af Hamburgs OL-planer

Hamburgs planer for OL i 2024 er meget konkrete. Det stod klart, da Bernhard Schwank, som stedfortræder for sin direktør Dr. Nikolas Hill i Hamburgs nyoprettede OL-organisation præsenterede planerne. Det skete i forbindelse med åbningen af byggemessen Nordbau i Neumünster syd for Kiel, hvor Schwank leverede en tyve minutter lang gennemgang af planerne

Titlen som værtsby gælder ikke blot de 16 dages OL, men også de efterfølgende 12 dages afvikling af de Paralympiske Lege.

Nyopførelser skal gøre nytte

Bernhard Schwank fortalte, at Hamburg i sin planlægning lægger stor vægt på, at der ikke skal opføres sportsfaciliteter, som sidenhen står ubrugte hen. Alle nyopførelser skal have formål, som rækker ud over afviklingen af OL. Således er et af elementerne i det planlagte OL-stadion i havnen etablering af en ny anlægskaj for krydstogtsskibe,

Kun fem nye anlæg

Hamburg forventer kun at skulle opføre fem nye anlæg for at kunne afvikle OL. Derudover skal der opføres ni midlertidige anlæg, som umiddelbart efter legene kan fjernes igen. Derudover planlægger byen af inddrage 23 eksisterende sportsanlæg i afvikling af legene, hvoraf flere vil gennemgå en opgradering.

Der er i planerne også lagt vægt på, at så mange af sportsaktiviteterne som muligt finder sted i Hamburg, så legene på den måde bliver tilgængelige for byens indbyggere. I visse tilfælde vil man dog rykke ud af byen, bl.a. med hensyn sejlsportskonkurrencer og fodbold. Håndbold og volleyball er to sportsgrene, som Hamburgs OL-organisation er åben for at placere “i regionen”, som Schwank udtrykte det.

Tre timer fra København

Som en del af hans præsentation var et landkort, der viste hvor mange mennesker i regionen omkring Hamburg, der kan komme til OL-byen i 2024 indenfor tre timer. Her var København med, så det er tilsyneladende forventningen hos Hamburgs OL-organisation, at Femern Bælt forbindelsen er klar inden 2024. Og som nævnt er håndbold og volleyball i spil til afvikling et sted “i regionen”.

Hamburgs bystyre har sendt det til afstemning blandt byens borgere, hvorvidt de ønsker at byens skal ansøge om OL-værtsskabet. Afstemningen finder sted den 29. november 2015. En rundspørge fra byens handelskammer viser et klart flertal for OL-værtsskabet blandt byens erhvervsdrivende.

This post is also available in: English

NO COMMENTS