Skrivebords-forsinkelse koster jobs hos Femern A/S

0
1322

I lyset af usikkerheden om tidsplanen for den tyske godkendelsesproces for Femern-tunnelen har Femern A/S besluttet at gennemføre tilpasninger af medarbejder-staben indtil der er skabt større klarhed om tidsplanen for den tyske proces og iværksættelsen af den egentlige anlægsfase. Det oplyser Femern A/S på selskabets hjemmeside.

Selskabet nedlægger i den forbindelse 20 stillinger. Der indføres endvidere ansættelsesstop. Ansættelsesstoppet indebærer, at yderligere 20 nye rekrutteringer planlagt for det kommende halvår sættes i bero.

Fokus på tre opgaver

“Vi fokuserer på tre hovedopgaver: Den tyske godkendelsesproces, evaluering af de stærke tilbud, vi netop har fået ind fra entreprenørerne på de store tunnelkontrakter samt udarbejdelsen af en opdateret finansiel analyse efter, at vi den seneste tid har været alle de økonomiske komponenter igennem”, siger administrerende direktør Claus F. Baunkjær, Femern A/S.

“Jeg er naturligvis ked af, at vi må sige farvel til gode og loyale medarbejdere, men i lyset af usikkerheden om tidsplanen for den tyske proces er det et helt nødvendigt skridt. Nogle af vores processer kommer til at tage længere tid end forudsat, og det må afspejle sig i indretningen af vores organisation”, siger Claus F. Baunkjær.

Godkendelse i Kiel trækker ud

Billedet ovenfor er fra oktober 2013, hvor Femern A/S afleverede ansøgningen til myndighederne i Kiel om at bygge Femern Bælt forbindelsen. Et halvt år senere kom projektet i høring i delstaten Schleswig-Holstein. Høringsprocessen blev afsluttet i juli 2014, hvorefter Femern A/S besvarede de mere end 3.000 indsigelser fra den tyske høring. I løbet af sommeren 2015 er det blevet klart, at godkendelsesmyndigheden Schleswig-Holstein har brug for mere tid end forventet.

This post is also available in: English

NO COMMENTS