Bedre kræftbehandling via dansk-tysk samarbejde

0
1401

EU’s Interreg-midler hjælper nu et nyt dansk-tysk projektsamarbejde om kræftbehandling i gang. Det fortæller Sjælland EU Nyt.

Projektet Innocan er et samarbejde mellem en række danske og tyske aktører inden for sundhed og forskning. Formålet med projektet er at imødekomme den stigning i antallet af kræftpatienter, der forventes i kraft af, at flere får konstateret sygdomme og flere lever længere med deres kræftsygdom.

Formålet med projektet, der er blevet støtte med 19 mio. kr. er bl.a. at give færre behandlinger og samtidig opretholde eller forbedre kvaliteten af behandlingen.

Undgå spildt ulejlighed

”Det vil hjælpe os, hvis for eksempel patienten kan teste sit blod hjemmefra for at se, om det overhovedet giver mening at tage turen til sygehuset og blive behandlet. Det kunne spare tid og penge for både patient og personale,” siger Niels Henrik Holländer. Han er ledende overlæge på onkologisk afdeling på Næstved Sygehus, der er lead-partner i projektet.

Nye metoder hurtigere i brug

InnoCan projektet er et samarbejde mellem en lang række aktører fra Nordtyskland, Region Sjælland og andre dele af Danmark. En del af projektet går ud på at drive et testcenter, der skal sikre, at ny teknologi og metoder kommer hurtigere i brug i sundhedsvæsnet. I dag kan det tage mellem ti og femten år, fra et produkt bliver lavet, til det må tages i brug på sygehuset.

”Det skal være nemmere og hurtigere at få afprøvet nye innovative metoder. Testcenteret skal teste produkterne og sikre, at de lever op til alle krav på området. Derudover kan sundhedspersonalet give tilbagemeldinger til producenten om mulige forbedringer. Målet er, at det skal tage tre år i stedet for ti år at komme ind på markedet,” siger Niels Henrik Holländer.

Foto: Næstved Sygehus har i flere år samarbejdet med tyske kolleger om kræftbehandling med støtte fra Interreg-programmet. Billedet her er fra juni i år, hvor en dansk-tysk delegation af Interreg-udvalgsmedlemmer blev vist rundt på kræftafdelingen. 

NO COMMENTS