Tunnelbyggeri rykket fire år

0
1746

“For de der har fulgt med i forløbet, er det ikke en overraskelse.” Sådan lyder fra Schleswig-Holsteins transportminister Reinhard Meyer, der fortæller, at den tyske godkendelsesproces af byggeriet af Femern Bælt tunnelen vil strække sig til 2019.

Forventet byggestart i 2015

Ikke desto mindre kommer udmeldingen givetvis bag på de hundredevis af virksomheder og organisationer samt folketings-, regions- og kommunalpolitikere, der forventede, at byggestarten var lige om hjørnet. En forventning, som ministeren fra Schleswig-Holstein da også selv har været med til at cementere. Således skrev hans ministerium den 18. oktober 2013, at forventet byggestart var 2015.

Men fredag den 2. oktober stod det klart, at udsigten til en fast forbindelse er blevet adskillige år længere. Reinhard Meyer fremlagde den nye tidsplan på et pressemøde i det danske transportministerium, hvor også den danske transportminister, Hans Chr. Schmidt deltog.

Risiko for ankesag

Meyer fortalte på pressemødet, at den tyske miljøgodkendelse først foreligger i 2017, hvorefter det må forventes, at godkendelsen vil blive indbragt for domstolene. Godkendelsesproceduren vil derfor sandsynligvis først være endelig tilendebragt med en retslig afgørelse i 2019. Herefter kan det ifølge ministeren ikke udelukkes, at rettens afgørelse vil blive anket til fornyet behandling.

OL-drøm forduftet

Hvor hurtigt der derefter kan indgås kontrakter med byggekonsortierne, og hvor hurtigt de derefter kan gå i gang med byggeriet, blev der ikke talt om på pressemødet. Indtil for få måneder siden blev det nævnt som en realistisk mulighed, at Femern Bælt tunnelen ville stå klar til 2024, hvor Hamburg muligvis bliver vært for OL med en vis afsmittende effekt for København og Østdanmark. Efter i fredags må man konstatere, at den olympiske Femern-drøm er brast.

This post is also available in: German English

NO COMMENTS