Havvindmølleparken Kriegers Flak, der er en del af den nye energiaftale, skaber betydelige forretningsmuligheder i Region Sjælland. Blækket var næppe tørt på det brede politiske forlig,...

Region Sjælland har udarbejdet et forslag til ny råstofplan, der skal afløse Råstofplan 2008. Planen har udlægger graveområder og fastlægger overordnede retningslinjer for råstofindvindingen...

Region Sjælland vil være Europas grønne region og udbygge sine styrker inden for cleantech. Det er en af prioriteringerne i den udviklingsplan for 2012-2015,...

Det fælleskommunale affalds- og energiselskab på Lolland-Falster, REFA, har netop iværksat en særlig markedsføringsindsats med fokus på miljø og affaldsbehandling i forbindelse med tunnelbyggeriet....