En række store nordtyske erhvervsorganisationer og Schleswig-Holsteins transportminister Reinhard Meyer holdt onsdag den 15. april pressemøde i København. De ønsker at understrege den brede støtte og opbakning...

Måske er det ligefrem en god nyhed, hvis byggeriet af Femernforbindelsen bliver senere færdigt end hidtil planlagt. I hvert fald for de lokale virksomheder....

En forventet øget beskæftigelse på 55.000 mandeår på Femern forbindelsen var det helt store trækplaster for de 80 personer, der den 22. januar 2015...

Værktøjsspecialisten Carl Ras flyttede i efteråret 2014 ind i Cramos butik i Rødby Havn. Udgangspunktet for samarbejdet er et ønske om at levere værktøj,...

En samfundsøkonomisk analyse af Femern Bælt-projektet viser, at den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland er en god investering. Det oplyser det danske Transportministerium....

Dansk-Tysk Handelskammer, Dansk Byggeri, og advokatkontoret MAQS Law Firm har i samarbejde udgivet brochuren ”Bauen in Dänemark”. Brochuren er en håndbog for tysksprogede entreprenører...

Femern A/S udbyder nu to opgaver, der vedrører etablering og flytning af udløbsledninger for Strandholm pumpestation. Den eksisterende pumpestation skal erstattes af en ny, fordi...

OBS: Denne artikel er oprindeligt leveret som et bidrag til Østersøprojektet "BSR TransGovernance" på vegne af Baltic Development Forum. I 1955 blev den tyske...

En håndholdt optagelse fra Interreg 5A Kick-off i Lübeck 2. december 2014. Formændene for henholdsvis Region Syd og Region Sjælland, Carl Holst og Jens Stenbæk,...

video
En håndholdt optagelse fra Interreg 5A Kick-off i Lübeck 2. december 2014. Her taler Dr. Björn P. Jacobsen (på tysk) fra Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH om...

Der har fundet en mindre revolution sted i EU's støtteprogram Interreg 5a. Det dansk-tyske projektsamarbejde inden for dette program har hidtil foregået på to selvstændige "fløje"...

Byggeriet af en Ny Pumpestation Strandholm ved Rødbyhavn kan nu gå i gang. Zacho-Lind A/S fra Ishøj har vundet opgaven for Femern A/S. Det...

Skatteminister Benny Engelbrecht står i spidsen for et nyt samarbejde mellem fem ministerier om at finde og fjerne de forhindringer, der står i vejen...

I juni 2015 kan vi vente en endelig afklaring på, hvilke vilkår der kommer til at gælde for private virksomheders mulighed for at deltage...

Herover: video om ESS Det internationale forskningsanlæg European Spallation Source (ESS) ser ud til at blive en god forretning for Danmark. To milliarder kroner hvert...

Nu kommer der yderligere en mulighed for underleverandørerne, når Femern A/S i december 2014 udbyder to store opgaver. Det drejer sig dels om de...

Ensrettede paddehegn skal styre frø- og tudsetrafikken væk fra den kommende byggeplads for Femern-forbindelsen. For at beskytte den lokale bestand af tudser og frøer, skal...

video
https://www.youtube.com/watch?v=CAZnsFT1VT8&list=PLWtC1BFtqwwcld761ZhRWpUHYHfMTJX4G&index=1  

Levering og montering af tre store propelpumper. Den opgave har Lykkegaard A/S fra Ferritslev på Fyn netop vundet for Femern A/S – bygherren, der...