Transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt mødtes torsdag den 10. september i Bruxelles med EU’s transportkommissær Violeta Bulc for at drøfte Femern Bælt-projektet, herunder tidsplanen...

Vej- og Trafikmyndigheden i Schleswig-Holstein mangler en milliard euro (ca. 7,4 mia. kr) for at kunne udbedre de mange slidte veje og broer i...

"Forbindelsen mellem Tyskland og Danmark vil blive endnu tættere med den faste Femern Bælt forbindelse, og det ser vi frem til." Sådan sagde Hans...

For første gang har mere end 30.000 biler passeret Øresundsforbindelsen i løbet af et døgn, oplyser Øresundsbron. Lørdag den 18. juli passerede 2015 30.955 køretøjer forbindelsen, hvilket...

FOTO: Femern A/S
Europa-Kommissionen har godkendt modellen for offentlig finansiering af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt. EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager siger: "Den faste forbindelse over...

FOTO: Femern A/S
Europa-Kommissionen har godkendt modellen for offentlig finansiering af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt. EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager siger: "Den faste forbindelse over...

Bilproducenten Tesla har i juni opsat fire af firmaet såkaldte “superchargers” ved erhvervsområdet ved Nørre Alslev ved sydmotorvejens afkørsel 43. Dermed lukker bilproducenten et...

Bilproducenten Tesla har i juni opsat fire af firmaet såkaldte "superchargers" ved erhvervsområdet ved Nørre Alslev ved sydmotorvejens afkørsel 43. Dermed lukker bilproducenten et...

Vejdirektoratet oplyser, at der nu er udvalgt de fem konsortier, der kan byde på opgaven med at bygge den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og...

Politikerne i Lolland Kommunes Havneudvalg er enige om at investere 45 mio. kr. kommunens havne i Nakskov og Rødbyhavn. Hovedparten af investeringen omhandler udvidelser og...

Folketinget vedtog tirsdag den 26. maj loven om en ny Storstrømsbro og nedrivningen af den gamle bro. Dermed er anlægsloven bag Danmarks 3. største...

Potentialet i Femern er større end mekaniske fremskrivninger af trafikken antyder”. Det skriver Christian Wichmann Matthiessen, som er professor ved Københavns Universitet, i et ny notat...

Banedanmark har prækvalificeret fem entreprenører til at give tilbud på at bygge nye spor og opgradere eksisterende spor på hele strækningen fra Ringsted til...

Tysklands trafikministerium oplyser, at den forventede pris for den planlagte baneudvidelse i forbindelse med Femerntunnelen bliver dobbelt så dyr som hidtil antaget. Prisen anslås...

I udgivelsen ”Analyse af nye trafikprognoser for Femern-forbindelsen, 2014” rejses en række spørgsmål om de prognoser, som er udarbejdet af de tyske trafikeksperter BVU...

OBS: Denne artikel er oprindeligt leveret som et bidrag til Østersøprojektet "BSR TransGovernance" på vegne af Baltic Development Forum. I 1955 blev den tyske...

Der har fundet en mindre revolution sted i EU's støtteprogram Interreg 5a. Det dansk-tyske projektsamarbejde inden for dette program har hidtil foregået på to selvstændige "fløje"...

Skatteminister Benny Engelbrecht står i spidsen for et nyt samarbejde mellem fem ministerier om at finde og fjerne de forhindringer, der står i vejen...