Transport af førstehjælpsudstyr med drone og smartphone apps til til f.eks. brugervejledninger og lokalisering er blandt de nye tiltag, som skal være med til...

Schleswig-Holsteins minister for transport og økonomi, Reinhard Meyer, ryster ikke på hånden over de mange indsigelser ifm. den tyske miljøgodkendelse og den tyske modstand...

Den tyske naturbeskyttelsesforening NABU har på et pressemøde i sidste uge varslet kommende en kommende retssag mod Femern-projektet, oplyser DR. Ifølge DR har NABU langt...

Der har fundet en mindre revolution sted i EU's støtteprogram Interreg 5a. Det dansk-tyske projektsamarbejde inden for dette program har hidtil foregået på to selvstændige "fløje"...

Ensrettede paddehegn skal styre frø- og tudsetrafikken væk fra den kommende byggeplads for Femern-forbindelsen. For at beskytte den lokale bestand af tudser og frøer, skal...