Den tyske ambassade og Dansk-Tysk Selskab har besøgt Lolland-Falster for at skabe kontakter og øge samarbejdet over Østersøen. "Ud over de erhvervs- og turistmæssige...

Den 31. solenergikonference "European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition" (EU PVSEC 2015) åbnede dørene mandag den 14. september 2015 for eksperter fra hele verden...

I sidste uge (7.-9. september) besøgte Hamburgs miljø- og energiminister, Jens Kerstan, København sammen med en delegation af repræsentanter for virksomheder, foreninger og myndigheder...

Transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt mødtes torsdag den 10. september i Bruxelles med EU’s transportkommissær Violeta Bulc for at drøfte Femern Bælt-projektet, herunder tidsplanen...

Fehmarnbelt Weekly er et gratis nyhedsbrev, som hver uge giver dig en kort opdatering over de seneste aktiviteter og begivenheder, som relaterer til Femern...

Transportministrene fra Schleswig-Holstein og Danmark mødtes i sidste uge for at drøfte status for Femern Bælt forbindelsen og ikke mindst de tyske miljøgodkendelser. Lolland-Falsters...

Det danske transportministerium har endnu ikke fået svar fra Schleswig-Holstein om, hvornår delstaten er klar med en miljøgodkendelse for Femern Bælt tunnelen. Det får...

Repræsentanter for de syv partier bag aftalen om Femern Bælt-forbindelsen var i dag inviteret til møde med transport- og bygningsministeren. Hans Christian Schmidt orienterede partierne...

18. september i år flytter Hamburg til København, skriver Politiken. Store dele af den tyske storbys kultur og trends indtager København i en hel...

Statsminister Lars Løkke Rasmussen mødes fredag den 28. august 2015 med forbundskansler Angela Merkel til en arbejdsfrokost i Berlin. Det er statsministerens første møde med...

Contech Automatic Aps fra Nykøbing Falster skal stå for el-installationerne i Ny Strandholm Pumpestation ved Rødbyhavn, oplyser Femern A/S. Den ny pumpestation skal bygges, fordi den gamle ligger...

Den danske transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har i dag mødtes med transportministeren i Slesvig-Holsten, Reinhard Meyer. De to ministre har bl.a. drøftet...

509 virksomheder på Lolland-Falster har bidraget med svar til en ny konjunkturanalyse. Analysen viser, at næsten hver tredje virksomhed har oplevet, at de forventninger,...

Det er kun naturligt, at det er Lolland Kommune, der nu fortsætter det samarbejde med stræder og bælter rundt i Europa, som Region Sjælland...

Schleswig-Holsteins minister for transport og økonomi, Reinhard Meyer, ryster ikke på hånden over de mange indsigelser ifm. den tyske miljøgodkendelse og den tyske modstand...

video
Værdien af dansk-tysk samarbejde var til eksamen, da tyske og danske politikere 2.-3. juni 2015 var på bustur rundt og besøge nogle af de...

Vej- og Trafikmyndigheden i Schleswig-Holstein mangler en milliard euro (ca. 7,4 mia. kr) for at kunne udbedre de mange slidte veje og broer i...

Regionsrådsformand for Region Syd Carl Holst blev søndag den 28. juni præsenteret som medlem af den nye danske regering. Carl Holst skal være forsvarsminister. Den sønderjydske...

Der har fundet en mindre revolution sted i EU's støtteprogram Interreg 5a. Det dansk-tyske projektsamarbejde inden for dette program har hidtil foregået på to selvstændige "fløje"...

FOTO: Femern A/S
Europa-Kommissionen har godkendt modellen for offentlig finansiering af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt. EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager siger: "Den faste forbindelse over...