Overborgmester i Flensborg, Simon Faber (SSW) ser store muligheder i en samling af de to dansk-tyske grænseregioner, som fra dansk side repræsenteres  af henholdsvis...

I 2005 står efter planen en nybygget arena i Ørestaden ved København. Formålet er at styrke hovedstadens aktive byliv og evne til at tiltrække...

Femern Bælt A/S, der er bygherre på den faste forbindelse over Femern Bælt, ledes af denne bestyrelse: Formand Henning Kruse Petersen, formand for Finansiel Stabilitet, Næstformand...

 Slesvig Holsten arbejder med en såkaldt "Danmarksstrategi", og Region Sjælland har sat en række Femern Bælt-initiativer i søen. Tunnelforbindelsen er omdrejningspunkt for et tæt...

Den danske regel fra 1973, som afholder udlændinge fra at købe danske sommerhuse, er sat til debat, fortæller Lolland-Falsters Folketidende. Lollands borgmester Stig Vestergaard...

Etableringen af jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby i forbindelse med Femern Bælt tunnelen betyder, at der nu igangsættes ekspropriationsforretninger. Forretningerne gælder ejendomme i Guldborgsund...

EU’s støtte til de såkaldte Interregprojekter skal hæves fra 2,5 % til 7 % af strukturfondsmidlerne. Sådan hedder i en betænkning fra EU-Parlamentet som...

København Kommunes overborgmester Frank Jensen og Hamborgs overborgmester, Olaf Scholz, vil halvere rejsetiden mellem deres to byer til 2,5 time, når Femern Bælt tunnelen står...

En forenklet procedure skal lette adgangen for mindre EU-projekter i Femern Bælt regionen, og samtidig sættes støtteprocenten i vejret, oplyser Region Sjælland. EU-programmet Interreg IV...

Fehmarnbelt Weekly er et gratis nyhedsbrev, som hver uge giver dig en kort opdatering over de seneste aktiviteter og begivenheder, som relaterer til Femern...

Indtil 2012: Detaljeret planlægning, projektering og gennemførelse af de diverse undersøgelser og redegørelser. 2012: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og efterfølgende høring; Fremsendelse af projektansøgning til tyske planmyndigheder; Prækvalifikations- og udbudsproces...

6. og 7. september afholder STRING-samarbejdet politisk forum på Lolland. Det er i år Region Sjælland, der står for afholdelsen af arrangementet mellem regionerne...