Tunnelbyggeriet

Tunnelbyggeriet

"Forbindelsen mellem Tyskland og Danmark vil blive endnu tættere med den faste Femern Bælt forbindelse, og det ser vi frem til." Sådan sagde Hans...

Transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt mødtes torsdag den 10. september i Bruxelles med EU’s transportkommissær Violeta Bulc for at drøfte Femern Bælt-projektet, herunder tidsplanen...

Danmarks største parti, der ved valget sidste måned mistede regeringsmagten, står stadig 100 procent bag Femern-forbindelsen. Det fortæller partiets transportordfører Rasmus Prehn ifølge flere...

Det danske transportministerium har endnu ikke fået svar fra Schleswig-Holstein om, hvornår delstaten er klar med en miljøgodkendelse for Femern Bælt tunnelen. Det får...

Transportministrene fra Schleswig-Holstein og Danmark mødtes i sidste uge for at drøfte status for Femern Bælt forbindelsen og ikke mindst de tyske miljøgodkendelser. Lolland-Falsters...

Femern A/S er langt med de fremrykkede aktiviteter, der skal forberede området ved Rødbyhavn til arbejdet med Femern-tunnelen. Arkil A/S har vundet en af...

Repræsentanter for de syv partier bag aftalen om Femern Bælt-forbindelsen var i dag inviteret til møde med transport- og bygningsministeren. Hans Christian Schmidt orienterede partierne...

video
I sommerperioden kan turister hver søndag tage med på en guidet tur i Rødbyhavn. Vi tog videokameraet med på tur på den kommende byggeplads...

Teltet foran selskabets infocenter i Rødbyhavn var tæt pakket, da Femern A/S 20. juni holdt sin årlige sommerreception. Flere hundrede lokale borgere mødte op...

De tyske jernbanemyndigheder igangsætter nu en såkaldt scoping-proces i forbindelse med den tyske miljøvurdering. Processen skal sikre, at der tages hensyn til alle aspekter...

Den danske transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har i dag mødtes med transportministeren i Slesvig-Holsten, Reinhard Meyer. De to ministre har bl.a. drøftet...

Potentialet i Femern er større end mekaniske fremskrivninger af trafikken antyder”. Det skriver Christian Wichmann Matthiessen, som er professor ved Københavns Universitet, i et ny notat...

Det hollandske offshoreselskab Fugro har endnu en gang fået kontrakt på en opgave for Femern A/S. Virksomheden skal gennemføre en række geotekniske undersøgelser med...

Turister i Rødbyhavn kan blive tage byggepladsen i nærmere øjesyn denne sommer. Femern A/S' sommerguider viser rundt og fortæller om arbejdet med Femern-forbindelsen. Samtidig...

Schleswig-Holsteins minister for transport og økonomi, Reinhard Meyer, ryster ikke på hånden over de mange indsigelser ifm. den tyske miljøgodkendelse og den tyske modstand...

video

FOTO: femern A/S
Forligskredsen af partier bag Femern Bælt-forbindelsen har den 2. juli 2015 drøftet situationen, efter at Europa-Kommissionen i sidste uge har meddelt, at projektet får...

FOTO: Femern A/S
Europa-Kommissionen har godkendt modellen for offentlig finansiering af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt. EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager siger: "Den faste forbindelse over...

Femern A/S er klar med en stibro, der skal sikre, at tunnelarbejdere, cyklister og fodgængere kan komme sikkert og effektivt til og fra -...