Femern Bælt regionen

Region EU kortDer findes flere definitioner af, hvor stor Femern Bælt regionen er. Nogle regner den fra Skåne, via Ørestaden (København/Malmø) og til Hamburg, mens andre tænker på regionen som Lolland-Falster i Danmark samt den nordøstlige del af Schleswig-Holstein. EU definerer Femern Bælt regionen som Region Sjælland i Danmark samt Kreis Plön, Kreis Ostholstein og Hansestadt Lübeck i Tyskland. Kortet på siden her stammer fra Femern A/S.

Det giver måske nok bedst mening at definere regionen ud fra, hvilke områder den kommende Femern Bælt forbindelse vil præge mest. Og der er tale om en region med to meget forskellige profiler:

Storbyregionen

De to storbyer Hamborg og København kommer langt tættere på hinanden, når tunnelen står færdig. Går alt som planlagt, vil togturen fra den ene by til den anden kunne tilbagelægges på blot 2,5 time.

Hamborg med 1,7 mio. indbyggere har en af af Europas største havne og er en af de byer i verden, som huser den bredeste internationale repræsentation i form af konsulater og ambassader. I København ligger Nordeuropas stærkeste lufthavn, så de er inden for hver deres område en vigtig transport-hub.

Begge byer bygger konstant nye boliger, fordi indbyggertallet vokser og vokser. I begge byer er der fokus på bæredygtig byudvikling, og begge har da også haft titlen af europæisk miljøhovedstad.

Hamburgs borgmester Olaf Scholz kalder de to byer for “søstre”, og det er et meget godt billede. De har meget til fælles, og fremtiden vil vise, hvor godt deres politikere, erhvervsliv og borgere formår at udnytte potentialerne.

Grænseregionen

Området, der ligger lige ved den kommende Femern Bælt tunnel, omfatter Lolland-Falster (ca. 100.000 indbyggere) og Ostholstein (ca. 200.000 indbyggere). Det er i udpræget grad turistområder og kendt for skønne kyster. Alle tyskere kender “die Ostseeküste”, og alle danskere har hørt om Marielyst.

De er samtidig også kendt som områder med relativ lav vækst, i hvert fald sammenlignet med andre regioner i henholdvis Danmark og Tyskland. Dette skyldes nok især en svag infrastruktur.

Med den kommende Femern Bælt forbindelse bliver både vej- og jernbanenet til storbyerne opgraderet, og med tunneladgangen til nabolandet får begge områder med et slag fordoblet deres opland. Der er lagt op til både kamp og samarbejde om turister og investorer.

Land og by fusionen

Både i Tyskland og Danmark bliver der i disse år knyttet stadig tættere bånd mellem storbyerne og landområderne. Det regionalpolitiske samarbejde “Metropolregion Hamburg” (ca. 5 mio. indbyggere) dækker fra Hamburg og hele vejen til Lübeck, og i Danmark dækker et tilsvarende samarbejde under navnet “Greater Copenhagen” (ca. 4 mio. indbyggere) hele området fra København syd over Sjælland og til Lolland-Falster. Storbyerne og landområderne har brug for hinanden, og de er ganske langsomt ved at vokse sammen.